Månedens historie 

Heste efter lynnedslag
Fotograf ukendt

Værnet 1939

Lynnedslag der dræbte to heste.

Vogn og heste tilhørte Peter Lauridsen, som kørte hø fra værnet, hvor de blev overrasket af et frygteligt tordenvejr.
Heldigvis kom ingen mennesker til skade.

Billedet har Egvad Egnshistoriske Samling fået af Leo Lauridsen, Foersum

Læs mere om Lokalhistorie i Egvad og se flere billeder:

Lokalhistorie Egvad Sogn / Tarm By   

Danskebilleder.dk  

Opfordring

Har dit arkiv en spændende historie, som I gerne vil dele med os modtager vi den gerne. Vi vil på denne side lægge forskellige historier, så du ikke altid bliver mødt med det samme, hver gang du går herind.. 

Af pladshensyn kan det kun være korte historier, gerne med et par tilhørende billeder.

Historierne og billederne sendes til Gitte Fjord Damgaard.