Søg

Arkivsamvirket

Arkivsamvirkets formål er at repræsentere lokalarkiverne i forhold til Ringkøbing-Skjern kommune.

Samvirket repræsenterer kommunens 29 lokalhistoriske arkiver. De fleste arkiver er frivillige foreningsarkiver undtagen arkivet for Skjern sogn, som drives af Ringkøbing-Skjern Museum. 

Samvirkets formål er at repræsentere arkivernes interesser i forhold til kommunen. Det kan dreje sig om tilskudsfordeling, lokaleforhold, huslejer og vedtægtsforhold. Et andet væsentligt område er driften af registreringssystemet Arkibas, som kommunen har indkøbt til de arkiver, som ønsker at anvende det. Det er derfor også et fokuspunkt at uddanne arkivernes frivillige i arkivdrift og i korrekt registrering, uanset om de anvender Arkibas eller et andet system og derfor arrangerer samvirkebestyrelsen løbende kurser lokalt.

Bestyrelsen arrangerer også et årligt møde for alle frivillige tilknyttet arkiverne. Her samles man om et foredrag med arkivrelevant indhold, kulturudvalgsformanden deltager og giver mulighed for direkte dialog med lokalpolitikerne og samvirkebestyrelsen fremlægger beretning for året. Dette tætte samarbejde mellem de frivillige, samvirkebestyrelsen, kultur- og fritidsudvalget og kultur- og fritidsforvaltningen (som stiller en sekretær til rådighed for bestyrelsen) er kendetegnende for arkivområdet i kommunen.

Se vedtægter for Arkivsamvirket

 

Bestyrelse

Formand 
Birgitte R. Jensen - Borris
birgitte.rahbek.jensen[mail]gmail.com

Mogens Ballegaard - Grønbjerg
mogens[mail]ballegaard.dk

Poul Erik Pilgaard - Ringkøbing
poulerikpilgaard[mail]gmail.com

Bendt Skaarup Pedersen, Stauning
beskpe[mail]hotmail.com

Arne Kastbjerg, Lyne
aklyne[mail]mail.dk

Sekretariat
Gitte Fjord Damgaard
gitte.damgaard[mail]rksk.dk
99 74 12 99