Find dit lokalarkiv

På kortet nedenunder kan du finde det lokalarkiv, som dækker dit sogn, eller det sted du søger. 

Du klikker på kortet i det område/sogn som du er interesseret i og du vil blive ledt til det lokalhistoriske arkiv, der dækker det pågældende område. 

Billedet er et kortudsnit og fungerer som link til en et webkort, som viser lokalarkivernes placering rundt omkring i kommunen

 

Lokalarkivernes adresser

Åbn adresseliste i excel